Χώροι του φροντιστηρίου

Οι αίθουσές μας με ωραία διακόσμηση και χρώματα, καθαρές και εξοπλισμένες με υπερσύγχρονα εποπτικά μέσα (διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς,Η/Υ, οθόνες, προβολείς διαφανειών) συνθέτουν ένα ζεστό περιβάλλον σύγχρονης αισθητικής, που επιδρά θετικά  στη διάθεση μαθητών και δασκάλων και πλαισιώνει ευχάριστα τη διαδικασία της διδασκαλίας.