Σύστημα Εκπαίδευσης Καλλιθεϊκού

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης


Level_II_FAQ_697.5×364.44.png

Οι μαθητές μας παίρνουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων μελετημένο με ακρίβεια, ώστε να εξετάζονται σε  όλα τα στάδια της ύλης. Με τη διόρθωση  εντοπίζονται τα κενά που τυχόν υπάρχουν και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με ατομική ή ομαδική διδασκαλία. Παράλληλα, οι μαθητές μας εξασκούνται και με διαγωνίσματα προσομοίωσης της ΟΕΦΕ, που τους εξοικειώνουν τόσο με τη μορφή και το περιεχόμενο όσο και με την συνολική διαδικασία των τελικών διαγωνισμάτων πανελλαδικού επιπέδου.

one-1.png

Τμήματα Αριστούχων


shutterstock_85522585-1.jpg

Για τους μαθητές που είναι σε υψηλότερο επίπεδο  δημιουργήσαμε ειδικά τμήματα αριστούχων, για να μπορούν να βελτιώσουν  περαιτέρω τις ικανότητες τους και να διεκδικήσουν μια θέση  στις υψηλόβαθμες σχολές  της  1ης προτίμησής τους. 

two-1.png

Παιδαγωγική & Ψυχολογική Στήριξη


finley-169hero-kernels-shutterstock_0.jpg

Εκτός από το εκπαιδευτικό μας έργο πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η ψυχολογική και παιδαγωγική στήριξη του μαθητή σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής του. 

Για το σκοπό αυτό έχουμε εξασφαλίσει συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι μέσω σεμιναρίων  εφηβικής ψυχολογίας και νευρογλωσσικού προγραμματισμού οδηγούν τα παιδιά στη διαχείριση του άγχους και στην αντιμετώπιση των  εξετάσεων με αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και με όλες τους τις δυνάμεις επιστρατευμένες.

three-1.png

Διαδικασία Διόρθωσης Διαγωνισμάτων


IMG_0031.jpg

Διόρθωση διαγωνισμάτων με εντελώς ιδιαίτερο τρόπο για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης και την κάλυψη των κενών. Πέρα από την επισήμανση των λαθών προβαίνουμε σε εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις.

four-1.png

Παρακολούθηση Εκπαιδευτικής Πορείας Μαθητή


Untitled-design-38.png

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η συνεχής βελτίωση του μαθητή. Για το λόγο αυτό θέτουμε - κατόπιν συνεννοήσεως μαζί του - βαθμολογικούς στόχους, έτσι ώστε να φροντίζουμε βήμα-βήμα  τη μαθησιακή του πορεία καλύπτοντας τυχόν αδυναμίες και κενά.

five-1.png

Εκτακτα μαθήματα - υποστηρικτική διδασκαλία


school-analog-clock-today-tease-001-180503_ce5333f7e35bc1b9ed1d0055cffd1ecd.jpg

Το πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας επεκτείνεται και σε ενισχυτική διδασκαλία έκτακτων μαθημάτων,που καλύπτουν τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών μας,  οι ώρες των οποίων καθορίζονται από τους καθηγητές και τους μαθητές.

Τα μαθήματα αυτά προβλέπονται:

  • είτε για την κάλυψη κενών που έχουν αναδυθεί από τα διαγωνίσματα και την καθημερινή εξέταση
  • είτε  για την κατανόηση και εμπέδωση δύσκολων σημείων της ύλης
  • είτε για περισσότερη εξάσκηση των μαθητών ,όταν το χρειάζονται

Επίσης, το  φροντιστήριό μας προβλέπει και έκτακτες ώρες για κατάρτιση ατομικών προγραμμάτων μελέτης.

Οι παλιότεροι και οι τωρινοί μαθητές μας καθώς και οι γονείς τους γνωρίζουν ότι το φροντιστήριό μας δεν φείδεται των έκτακτων μαθημάτων, προκειμένου τα παιδιά να βιώνουν  το φροντιστήριό τους ως  σταθερό αντιστήριγμα σε κάθε τους ανάγκη.

six-1.png
gold-medal.png