Κανονισμός

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
 1. Η φοίτηση στο Φροντιστήριο προϋποθέτει τη συμπλήρωση ειδικής αίτησης και την εγγραφή του μαθητή.
 2. Ο μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει στο Φροντιστήριο όλα τα μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών του Φροντιστηρίου για την τάξη του. Μπορεί να επιλέξει την εγγραφή του σε όσα κρίνει εκείνος ότι χρειάζεται.
 3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στο μάθημα, την ακριβή ώρα έναρξης.
 4. Το Φροντιστήριο ελέγχει καθημερινά την παρουσία των μαθητών. Σε περίπτωση απουσίας ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς από τη γραμματεία.
 5. Το Φροντιστήριο έχει προγραμματίσει τα διαγωνίσματα για όλη την περίοδο φοίτησης. Αυτά διεξάγονται Σάββατο, είναι 3ωρης διάρκειας και επαναληπτικά, για όλα τα μαθήματα. Η παρουσία των μαθητών σε αυτά είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς. Αν υπάρχει λόγος που ο μαθητής δεν θα προσέλθει στο διαγώνισμα, οφείλει να έχει ενημερώσει νωρίτερα τη γραμματεία καθώς και τον υπεύθυνο, για το διαγώνισμα, καθηγητή.
Β. ΦΟΙΤΗΣΗ
 1. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται από τη διεύθυνση του Φροντιστηρίου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και των διδασκόντων καθηγητών.
 2. Τα τμήματα του Φροντιστηρίου είναι ολιγομελή. Την ευθύνη για τον καταρτισμό τους έχει η διεύθυνση σπουδών, η οποία διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού και ανασύνθεσής τους, όταν το κρίνει απαραίτητο.
 3. Η διάρκεια της φοίτησης είναι 10 μήνες για τη χειμερινή περίοδο μαθημάτων και 5 ή 6 εβδομάδες για τη θερινή. Μπορεί ένας μαθητής να κάνει την εγγραφή του και μετά την έναρξη κάθε περιόδου, αρκεί η διεύθυνση του Φροντιστηρίου να κρίνει ότι μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα τμήματα ή να δημιουργηθεί καινούργιο τμήμα.
 4. Ως ημέρες αργίας για το Φροντιστήριο, ορίζονται οι επίσημες σχολικές αργίες. Ειδικότερα, την περίοδο των Χριστουγέννων το Φροντιστήριο παραμένει κλειστό από 24 Δεκεμβρίου έως και 02 Ιανουαρίου, ενώ την περίοδο του Πάσχα το Φροντιστήριο παραμένει κλειστό από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα.
 5. Ώρες μαθημάτων που χάνονται με υπαιτιότητα των καθηγητών (λόγοι υγείας, έκτακτες οικογενειακές υποχρεώσεις κ.ά.) αναπληρώνονται με ευθύνη των ίδιων των καθηγητών και αφού ενημερωθεί η γραμματεία του Φροντιστηρίου, ώστε να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι μαθητές.
 6. Οι μαθητές πρέπει να συνεργάζονται με τους καθηγητές τους και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη διδασκαλία (μελέτη μαθήματος, γραπτές εργασίες, ασκήσεις, τήρηση τετραδίων κ.ά.).
 7. Οι καθηγητές οφείλουν να είναι στο χώρο του Φροντιστηρίου έγκαιρα, πριν την έναρξη της 1ης ώρας του προγράμματός τους. Για οποιαδήποτε απουσία ή καθυστέρησή τους πρέπει να ειδοποιούν το Φροντιστήριο (γραμματεία – διεύθυνση) ώστε να προληφθεί η αναστάτωση που πιθανά θα προκληθεί στο πρόγραμμα.
 8. Οι καθηγητές πρέπει να έχουν προγραμματίσει έγκαιρα το μάθημά τους και να έχουν φροντίσει να ενημερωθεί νωρίτερα η γραμματεία για πιθανό έκτακτο διδακτικό υλικό που θα χρειαστούν (φωτοτυπίες κ.ά.). Τα θέματα για τα διαγωνίσματα οφείλουν να τα παραδίδουν στη γραμματεία 3 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Τα διαγωνίσματα πρέπει να διορθώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, νατα βλέπουν οι μαθητές και να παραδίδονται στη γραμματεία.
 9. Οι καθηγητές πρέπει να ενημερώνουν τη διεύθυνση του Φροντιστηρίου για τις έκτακτες διδακτικές ώρες, που οι ίδιοι κρίνουν ότι πρέπει να γίνουν σε μαθητές ή τμήματα του Φροντιστηρίου, ή για ώρες που τους έχουν ζητηθεί από μαθητές.
Γ. ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
 1. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το χώρο του Φροντιστηρίου. Δεν πρέπει να προκαλούν φθορές στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του.
 2. Οι μαθητές και οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τους κανόνες υγιεινής. Πρέπει να διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο και πρέπει να ρίχνουν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο χώρο.
 3. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο του Φροντιστηρίου, καθώς και στη στεγασμένη κεντρική είσοδο, πρώτιστα για λόγους υγείας και κατόπιν για λόγους καθαριότητας και ευπρέπειας.
 4. Τα κινητά τηλέφωνα, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να είναι κλειστά στη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ στα διαλείμματα η χρήση τους είναι ελεύθερη.
 5. Το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι και η γραμματεία βιντεοσκοπούνται προς αποφυγή αδικημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Δ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ)
 1. Το Φροντιστήριο έχει προγραμματίσει δύο ενημερώσεις γονέων (μία πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και μία πριν από τις γιορτές του Πάσχα) για τη χειμερινή περίοδο και μία ενημέρωση (την τελευταία εβδομάδα) για τη θερινή περίοδο. Εκτός όμως από τις παραπάνω ενημερώσεις, ο γονέας έχει τη δυνατότητα, όποτε θελήσει, να κλείσει μέσω της γραμματείας, ραντεβού με οποιονδήποτε από τους διδάσκοντες καθηγητές, ώστε να ενημερωθεί για την πρόοδο του παιδιού του.
 2. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη φοίτηση του μαθητή (μειωμένη απόδοση, ελλιπές διάβασμα, προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.) ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα ενημερώνεται προσωπικά, είτε από τη διεύθυνση του Φροντιστηρίου είτε από τον καθηγητή που διαπίστωσε το πρόβλημα.
 3. Το Φροντιστήριο πιστεύει πολύ στη συνεργασία με τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να ενημερώνουν το Φροντιστήριο για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, για τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει και για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει. Έτσι οι καθηγητές του θα μπορούν καλύτερα να το βοηθήσουν, προσθέτοντας τα στοιχεία αυτά στην ήδη διαμορφωμένη εικόνα που έχουν σχηματίσει για το παιδί, μετά από τη συνεχή προσωπική επαφή μαζί του.
 4. Οι γονείς οφείλουν να εξοφλούν τα συμφωνημένα δίδακτρα φοίτησης προκαταβάλλοντάς τα μέχρι και τη 10η ημέρα κάθε μήνα. Πιθανά οικογενειακά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση στην καταβολή των διδάκτρων αντιμετωπίζονται με κατανόηση, εφόσον υπάρξει σχετική και έγκυρη ενημέρωση της διεύθυνσης από το γονέα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται στην παρακάτω φόρμα.

Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Τι λένε οι μαθητές μας για εμάς!