Επαγγελματικός Προσανατολισμός

1. Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πιστεύουμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός με την τριπλή του ιδιότητα (πληροφόρηση, ψυχομετρικά εργαλεία, συμβουλευτική) αποτελεί θεμελιακό άξονα για το σχεδιασμό του επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών μας.

Θεωρούμε ότι, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, η πληροφόρηση και η έγκυρη ενημέρωση γονέων και μαθητών για το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, την κατανομή των σχολών και την προσβασιμότητά τους στην αγορά εργασίας, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιλογή της σχολής και κυρίως για την συμπλήρωση ενός έξυπνου μηχανογραφικού.

2. Test επαγγελματικού προσανατολισμού

Θέτουμε στη διάθεση των μαθητών μας τα πιο αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία υψηλής στάθμισης:

-Ariston test από την Computer Academy

-Employ’s  Τest (Αυτοματοποιημένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

3. Συμπλήρωση μηχανογραφικού σε ιδιαίτερη συνάντηση με τη διεύθυνση ή με υπεύθυνο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού του φροντιστηρίου μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται στην παρακάτω φόρμα.

Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Τι λένε οι μαθητές μας για εμάς!